УКР РУС ENG 
   

Оголошено набір до Духовних навчальних закладів Української Православної Церкви на 2006-2007 навчальний рікПОЛТАВСЬКА ЄПАРХІЯ. Місіонерське духовне училище Української Православної Церкви

Оголошує прийом слухачів:

Богословсько-місіонерське відділення:

Богословсько-пастирське - приймаються чоловіки віком від 18 років;
Місіонерсько-катехізаторське - приймаються чоловіки та жінки;

Відділення регентів-псаломщиків: приймаються дівчата віком від 16 років та чоловіки віком від 18 років.

Термін навчання на усіх відділеннях - 3 роки. Навчання платне. Студенти забезпечуються житлом і харчуванням.

При училищі діє бібліотека. На сьогодні бібліотечний фонд складає понад 12000 книг, 150 відеокасет, 60 аудіокасет та 700 кольорових слайдів, компакт-диски. Студентам стаціонарного відділення надається відстрочка від армії.

Ректор МДУ - голова Синодального відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства Української Православної Церкви, єпископ Полтавський і Кременчуцький ФИЛИП.

Викладання здійснюють випускники духовних і світських, вищих і середніх навчальних закладів. Навчальні плани передбачають викладання спеціальних богословських та музичних дисциплін. До програми також включено предмети загальноосвітнього циклу: філософія, риторика, педагогіка.

Крім стаціонарної форми навчання, училище має заочний сектор, на який приймаються священнослужителі, а також миряни чоловічої та жіночої статі. Студенти заочного сектору забезпечуються навчальними програмами, письмовими та аудіо-посібниками; на час сесії - проживанням у гуртожитку та харчуванням.

Правила прийому:

Абітурієнти складають іспити. Вступник має:

1) Чітко і розбірливо читати церковнослов'янською мовою;
2) Знати основні Старо- та Новозавітні події;
3) Твердо і свідомо знати такі молитви:

А. Початкові: "Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный...", "Святый Боже...", "Пресвятая Троице...", "Отче наш...", "Приидите, поклонимся...".
Б. Вранішні: "От сна восстав...", "Боже, очисти мя, грешнаго...", "Святый Ангеле...".
В. Вечірні: "Боже вечный...", "Вседержителю, Слово Отчее...", "Благаго Царя Благая Мати...", "Ангеле Христов...".
Г. Божій Матері: "Богородице Дево, радуйся...", "Достойно есть...", "Взбранной Воеводе...", "Милосердия двери отверзи нам...", "Не имамы иныя помощи...".
Д. Символ віри, молитву святого Єфрема Сиріна, молитву перед Святим Причастям ("Верую, Господи, и исповедую..."), Заповіді Мойсея, Заповіді Блаженств, тропарі двонадесятих свят, 50-й і 90-й псалми.
Е. Тропар свого святого та його житіє.

Прийом документів: з 1 червня по 24 серпня.

ВСТУПНІ ІСПИТИ:

на денну форму навчання - 25 серпня
на заочний сектор - 26 серпня.

Для допуску до вступних іспитів абітурієнт має подати в канцелярію МДУ такі документи:

- прохання на ім'я ректора (пишеться під час подання документів);
- анкета (заповнюється під час подання документів);
- письмова рекомендація єпархіального архієрея та парафіяльного священника;
- ксерокопія паспорта і свідоцтва про народження;
- дві фотокартки розміром 3х4 см;
- довідка про хрещення;
- довідка про сімейний стан;
- атестат про середню освіту, якщо є - диплом про спеціальну середню чи вищу освіту;
- автобіографія;
- довідка про стан здоров'я (ф. 086-у) та карта щеплень;
- військовий квиток або приписне свідоцтво (військовозобов'язаним).

Цього року в училищі відкривається ІКОНОПИСНИЙ клас.

До нього запрошуються особи чоловічої та жіночої статі віком від 17 до 35 років із середньою загальною, спеціальною, або вищою освітою. Вкрай бажаною є наявність художньої освіти. Вступники до іконописного класу складають, крім загальних іспитів, також спеціальний екзамен з малювання.

На іспиті зі спеціальності вступник має відтворити (в кольорі) зразок або фрагмент ікони. Матеріал: акварель, гуаш або темпера (за вибором). Папір: 20х30 см. Вимоги до роботи: правильне розташування зображення на папері, передача характеру зображення, додержання кольорових та світлових співвідношень. Час виконання роботи - до 6 годин.

Вступники до іконописного класу подають до приймальної комісії зразки власних робіт (не менше 3), бажано - іконописного напрямку або церковного змісту.

ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ - 1 ВЕРЕСНЯ.

Актовий день Місіонерського духовного училища, День відкритих дверей - 9 листопада, пам'ять преподобного Нестора Літописця, Печерського.

Адреса Місіонерського духовного училища Української Православної Церкви:

вул. Конституції, 12, м. Комсомольськ Полтавської області, 39800, Україна.

Телефони для довідок: (05348) 2-53-02 (викладацька), 2-28-58 (черговий).

Електронна адреса: orth-mission.ua@mail.ru

Наша сторінка в Інтернеті: http://poltavadu.narod.ru/

Банківські реквізити: р/р 26008301550645 в АК ПІБ м. Комсомольська,
ЗКПО 25157702, МФО 331133.

***

СУМСКАЯ ЕПАРХИЯ. Сумское пастырско-богословское духовное училище

По благословению Священного Синода Украинской Православной Церкви в Сумской епархии уже восьмой год действует Сумское Пастырско-Богословское Духовное Училище, которое имеет свою древнюю историю. Оно было открыто в 1819 году в Ахтырке, а в 1888 году перенесено в Сумы. Во время советской власти его деятельность приостановилась, и только сравнительно недавно, когда в 2000 году была получена регистрация Устава СПБДУ в Госкомрелигии Украины, начался второй период истории училища.

При возобновлении училища, по первоначальному замыслу предполагался двухгодичный курс обучения. Но требования жизни внесли свои коррективы, которые обусловили изменения курса - до трех лет.

На сегодня училище постепенно становится центром религиозного просвещения Сумщины. Программа обучения в основном составлена по образцу традиционного семинарского курса. Училище ставит своей задачей, прежде всего, воспитание образованных священнослужителей, мирян, которые преподавали бы в воскресных школах, проводили занятия в общеобразовательных школах и интернатах, успешно несли церковное послушание в храмах. Поэтому сюда принимают не только парней, но и девушек. Трудолюбие и стремление к знаниям воспитанниц училища по многим дисциплинам уже сейчас показывает более высокие результаты, нежели у их однокурсников.

Воспитанники получают богословское образование, как на стационарной форме обучения, так и на экстернате. Студенты из других областей имеют возможность проживать в общежитии училища и обеспечиваются трехразовым питанием. Богословкие предметы преподают 15 преподавателей, которые получили духовное образование в Киевской, Санкт-Петербургской академиях, Московской, Курской и Белгородской семинариях. Ректор СПБДУ - архиепископ Сумской и Ахтырский Марк.

В здании училища действует небольшой храм. Училище именуется Пастырско-Богословским и поэтому храм назван в честь двух святых - святого праведного Иоанна, пастыря Кронштадтского и святого Симеона Нового Богослова. При храме существует община, которую составляют жители города Сумы. Студенты и прихожане принимают активное участие в богослужениях, которые совершаются по полному уставу без сокращений.

Жизнь в училище продолжается. В этом году снова планируется набор воспитанников. С условиями поступления можно ознакомиться в Сумском епархиальном управлении, а также в самом училище, расположенном по адресу:
ул. Комсомольская 180, или по телефону 21-04-54.

В училище принимаются лица с полным средним образованием (от 18 до 35 лет). Предпочтение отдается абитуриентам, имеющим высшее образование, отслуживщим армию, состоящим в браке.

Поступающие сдают экзамены:
1) знание наизусть основных молитв;
2) церковно-славянское чтение;
3) священная Библейская история Ветхого и Нового Завета (по отдельной программе);
4) общие сведения о Православном богослужении;
5) проверка основ церковного пения и вокальных данных;
6) грамотное написание сочинения на заданную тему;
7) устный экзамен по "истории Украины" по отдельной программе на основе средней школы.

Для допуска к вступительным экзаменам необходимы следующие документы:
1. Прошение на имя ректора;
2. Две фотографии 3х 4 см;
3. Справку о семейном положении;
4. Свидетельство об образовании;
5. Автобиографию;
6. Свидетельство о состоянии здоровья для поступающих в учебное заведение (обязательно с пометкой от психиатра и нарколога);
7. Рекомендацию от приходского священника или духовника, утвержденную епархиальным архиереем;
8. Ксерокопии военного билета или приписного удостоверения, паспорта.

Поступающие должны хорошо читать по церковно-славянски, а также твердо и осмысленно знать следующие молитвы:

1.Начальные:
- "Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе";
- "Царю Небесный";
- "Святый Боже";
- "Пресвятая Троице";
- "Отче наш";
- "Приидите поклонимся".
2.Утрение:
- "От сна востав";
- "Боже, очисти мя грешного";
- "Ангелу хранителю".
3.Вечерние:
- "Боже вечный";
- "Вседержителю, Слово Отчее";
- "Благого Царя, Благая Мати";
- "Ангелу Хранителю".
4.Божией Матери:
- "Богородице, Дево, радуйся";
- "Достойно есть";
- "Взбранной Воеводе";
- "Милосердия двери";
- "Не имамы иныя помощи".
5. Символ веры, молитву Св. Ефрема Сирина, молитву перед Св. Причастием, Заповеди Моисея, Заповеди Блаженства, тропари двунадесятых праздников, псалом 90-й и 50-й.

Поступающий должен знать основные Евангельские и Ветхозаветные события, изложенные в учебнике Закона Божия протоиерея Серафима Слободского, а также тропарь и житие своему святому.

Прием документов в полном обьеме - после праздника Святой Троицы в канцелярии Сумского епархиального управления.

 

***

РІВНЕНСЬКА ЄПАРХІЯ. Городоцьке духовне училище

Городоцьке духовне училище - духовний заклад, який готує регентів-псаломщиків церковних хорів для парафій Української Православної Церкви.

Термін навчання - 3 роки.

В училище приймаються віруючі Української Православної Церкви жіночої статі, які мають середню або вищу освіту.

Абітурієнтки мають пройти співбесіду та скласти усні вступні іспити з таких предметів: Священна історія Старого Завіту, Священна історія Нового Завіту, Закону Божого, церковного співу.

Від абітурієнтів вимагається усвідомлене знання на пам'ять таких молитов:

Початкових: «Слава Тебе Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный», «Святый Боже», «Пресвятая Троице», «Отче наш», «Придите поклонимся».

Ранішніх: «От сна восстав», «Боже, очисти мя грешного», «Святый Ангеле, предстояй окоянной моей душе».

Вечірніх: «Боже Вечный», «Вседержителю, Слово Отчее», «Благого Царя Благая Мати», «Ангеле Христов, хранителю мой».

Матері Божій: «Богородице Дево, радуйся», «Достойно есть», «Взбранной Воеводе», «Милосердия двери», «Не имамы иныя помощи».

А також: Символ віри, Молитва Єфрема Сиріна, Десять заповідей Закону Божого, Заповіді Блаженств, тропарі двунадесятих свят, тропар свому святому, псалом 50-й та 90-й.

Вступники повинні вільно читати богослужбові книги на церковно-слов'янській мові.

Бажаючим вступити в училище необхідно подати в канцелярію такі документи:

- прохання на ім'я ректора;
- рекомендацію парафіяльного священника, завірену правлячим архієреєм;
- анкету (на місці);
- 5 фотокарток 3*4;
- автобіографію;
- свідоцтво про народження;
- документ про освіту;
- довідку про склад сім'ї;
- довідку про стан здоров'я, про профщеплення;
- довідку про хрещення.

Прийом документів проводиться до 1 серпня. Дата складання вступних іспитів повідомляється під час подання документів у канцелярію.

Училище функціонує при Свято-Миколаївському Городоцькому жіночому монастирі за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городок, вул. Монастирська, 1. тел. (0362)20-14-82.

 


   
orthodox.org.ua

Украинская Православная ЦерковьОбратная связь: presschurch@gmail.com