УКР РУС ENG 
   

Повноважний представник Української Православної Церкви у Верховній Раді України архієпископ Львівський і Галицький Августин звернувся до народних обранців№ 169-ВР
14 грудня 2009 р.
ГОЛОВІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ,
КЕРІВНИКАМ ФРАКЦІЙ,
НАРОДНИМ ДЕПУТАТАМ УКРАЇНИ
 
Шановні народні депутати!

Церква не виступає проти технічного прогресу як такого, адже він часто полегшує наше життя, вивільняючи час для творчості та самореалізації. Та, поряд з цим, у духовенства та вірних викликають стурбованість певні його негативні аспекти, які потенційно можуть призвести до порушення прав людини. Адже в наш час, на жаль, створюються все більш досконалі методи і електронні засоби для тотального контролю за людьми. І тому сьогодні все дуже актуальною є справа збереження нами Богом установленої свободи та гідності особистості. Ми зовсім не заперечуємо необхідності вдосконалення системи обліку населення, покращення ефективності ведення різноманітної, в тому числі й податкової документації, але вважаємо, що технічний прогрес у цій галузі не повинен порушувати права людини на таємниці приватного життя та її гідність. А саме до цього може призвести прийняття нового Податкового кодексу, проект якого внесений групою народних депутатів на чолі з М. Д. Катеринчуком.

Гідність людини, як вважає багато православних людей, порушується присвоєнням кожному громадянину цифрового номера замість імені. Тому одна лише кількість прямих звернень віруючих з вимогами альтернативних цифровому систем обліку у різноманітні владні інстанції за останні роки складає сотні тисяч, і це не рахуючи усних прохань, багатотисячних хресних ходів, пікетів та інших форм протестів.

В органи влади з проханням про захист прав православних християн, які не бажають приймати цифрові номери, звертався і Священний Синод Української Православної Церкви. У посланні Священного Синоду Української Православної Церкви від 29 грудня 2003 р. до законодавчих та виконавчих органів влади України зазначено, зокрема, наступне: "...теперішній процес кодифікування цивільного населення безпосередньо стосується політичної і господарської діяльності громадян. Він упроваджується у формах, які мають типологічну схожість з обмеженнями апокаліптичних часів. При цьому, в той же самий час, ігноруються альтернативні способи здійснення функцій державного регулювання і контролю в області суспільного господарства і політичної діяльності, що викликає у віруючих апокаліптичні паралелі. Оскільки в контексті Божественного Одкровення вказана есхатологічна спрямованість і згубність всестороннього технічного контролю над особою, ми не можемо проявляти байдужості до впровадження його в нашій Батьківщині…

У релігійному контексті вказані дії влади набувають апокаліптичної складової, що може розцінюватися як свідоме або мимовільне створення технічної бази, сприяючої вступу на царство антихриста. Така подальша позиція представників влади не сприятиме зняттю напруженості в суспільстві, не дасть його членам вкрай необхідної зараз стабільності і надії на поліпшення життя.

Ми ще раз настійно закликаємо представників всіх гілок влади сприяти закріпленому законом праву віруючих жити і виконувати свої громадянські обов'язки відповідно до своїх релігійних переконань, без використання цифрової ідентифікації, а також не допустити універсального вживання ідентифікаційного номера у всіх сферах життя людини."

На жаль, проект податкового кодексу України, запропонований групою народних депутатів на чолі із М.Д.Катеринчуком ігнорує ці права великих груп населення України, які з пересторогою ставляться до цифрової ідентифікації. І це не лише православні, але й люди, що належать до інших конфесій, навіть невіруючі. По-перше, цим законопроектом повністю скасовано право людини на відмову від ідентифікаційного номера (у кодексі він має нову назву – реєстраційний номер), відповідно покладається обов’язок на кожного отримати цей номер. Новелою цього документу є присвоєння номеру новонародженим дітям і залучення до цієї процедури органів реєстрації актів цивільного стану, бо номер будуть присвоювати одночасно з реєстрацією факту народження. По-друге, безпідставно розширено діапазон застосування реєстраційного номера, у порівнянні з трьома передбаченими випадками за Законом України «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів».

Але серед усіх вад і недоліків цього проекту необхідно зазначити хоча б декілька суттєвих, які справедливо сприймаються як порушення основних принципів демократії та найбільше викликають обурення і категоричне заперечення серед віруючих різних конфесій нашої країни:

1. Проект Кодексу в цілому та ціла низка його положень, зокрема, статті 32, 38, 86, 87, 88, 90, 103, 107-117 передбачають створення всеохоплюючої системи тоталітарного контролю за приватним життям людини, що суперечить статті 32 Конституції України, згідно з якою ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, а також не допускається збір, зберігання і поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

2. У статті 4 законопроекту йдеться про те, що «у разі, якщо норми інших законів чи інших законодавчих актів суперечать нормам цього Кодексу та\або податкових законів, пріоритет мають норми цього Кодексу», що суперечить Конституції України, яка не встановлює такої субординації між законами України;

3. У разі прийняття цього проекту Кодексу втрачає силу Закон України від 22 грудня 1994 р. № 320\94 ВР «Про державний Реєстр фізичних осіб – платників податків і інших обов’язкових платежів», який зараз дає можливість на підставі статей 1,5,7,9 і 11 відмовлятися від ІН через релігійні переконання. Відміна прав і свобод, закріплених у цьому законі, не відповідає статті 22 Конституції України, в якій зазначається, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, а також при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

4. Згідно зі статтями 32 та 38 глави 5 розділу II проекту Податкового Кодексу України запроваджується всеохоплююча система примусового присвоєння громадянам України так званого податкового номеру, яка включає навіть новонароджених немовлят та ті категорії населення, які принципово не є платниками податків. У відповідності до названих та інших норм цього законопроекту громадянам України та іншим особам без податкового номеру та облікової картки неможливо буде реалізувати значну частину своїх прав та свобод. А це суттєво суперечить статті 21 Конституції України, яка передбачає, що права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними; статті 35 Конституції України, згідно з якою кожен має право на свободу світогляду і віросповідання; статті 28 Цивільного Кодексу України (Ім’я фізичної особи), відповідно до якої: «фізична особа набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям»; статті 26 Цивільного Кодексу України, яка чітко встановлює обсяг цивільної правоздатності фізичної особи.

5. Пункти 5 і 6 статті 109 законопроекту, так само як і багато інших його положень, у разі прийняття цього проекту Податкового Кодексу, взагалі намагаються обмежити дію Конституції України, скасувати демократичні надбання людства за декілька тисячоліть та суперечать багатьом принципам і численним нормативним актам національного та міжнародного права.
Тому просимо вас, шановні народні обранці, відхилити проект Податкового Кодексу, що внесла група народних депутатів на чолі з М.Д. Катеринчуком.

З повагою і побажанням Божого благословення у високому і відповідальному служінні українському народові і Батьківщині,
† Августин,
архієпископ Львівський і Галицький?
Повноважний представник Української
Православної Церкви у Верховній Раді України

Комментировать

Содержимое этого поля хранится скрыто и не будет показываться публично.
 


   
orthodox.org.ua

Украинская Православная ЦерковьОбратная связь: presschurch@gmail.com