УКР РУС ENG 
   

Петрушко В.І., доктор церковної історії, кандидат історичних наукДисертація архієпископа Львівського і Галицького Августина «Уніатство: богословські аспекти» написана на тему, яка в подібному ракурсі раніше майже не зачіпалася в дослідженнях православних авторів. Проблемі унії присвячено значне число робіт, проте, більшість з них стосується історії уніатської Церкви. Комплексне вивчення богословських аспектів унії, і перш за все — питань, пов'язаних з еклезіологією, до цього часу ще не було зроблено…

… Всі вказані обставини дозволяють говорити про виключно високу міру актуальності дисертаційного дослідження, поданого до захисту архієпископом Августином. Особливу цінність йому додає те, що автор впродовж останніх 15 років є правлячим архієреєм православної Львівської і Галицької єпархії, де наслідки діяльності греко-католиків виявилися особливо руйнівними. Знайомство владики Августина з уніатством носить не відсторонено-теоретичний характер: проблема унії осмислена ним в результаті безпосереднього зіткнення з носіями ідеології уніатства і в процесі подолання руйнівної дії греко-католиків на Православну Церкву в західноукраїнському регіоні.

Проте, незважаючи на негативний особистий досвід спілкування з представниками уніатської Церкви і високу міру актуальності (можна навіть сказати – злободенності) вибраної теми, дисертант показав себе стриманим і об'єктивним дослідником, здатним, відмовившись від емоцій, неупереджено підійти до вивчення проблеми з суто наукової точки зору.

Вельми вдалим є поєднання в дисертації власне богословського та історичного підходів. Автор чітко сформулював мету дослідження, яке проводилося, визначив завдання, які стояли перед ним.

В ході роботи дисертант залучив значне число документів, що були опубліковані католицькими виданнями, але були мало відомі і раніше не використовувались в дослідженнях православних авторів, показав вміння грамотно застосовувати прийоми наукової критики цих джерел, що, по суті, вперше вводяться в науковий обіг з позиції православного богослів’я.

Дисертаційна робота владики Августина – фактично перше наукове дослідження, в якому в богословському аспекті комплексно розглядаються всі чинники, які мали вплив на розвиток уніатства як моделі досягнення церковної єдності, пропонованої Католицькою Церквою. Саме даною обставиною, перш за все, визначається висока міра наукової новизни дисертації.

Велике значення, на мій погляд, має і те, що дисертант в своєму дослідженні вперше детально і докладно розглянув проблему виникнення і подальшої історичної трансформації самої ідеї унії, показавши, що визначальне значення в її формуванні зіграли, допущені Католицькою Церквою, нововведення в області віровчення, і перш за все – вчення про папське верховенство в Церкві. Великої цінності дослідженню додає те, що воно відображає розвиток моделі уніатства в залежності від різних історичних умов, в яких вона застосовувалася Римом.

Серед безумовних достоїнств роботи також слід зазначити те, що дисертація дає адекватне уявлення про формування сучасного підходу Католицької Церкви до проблем уніатства. У роботі показано, що в цілому ідея унії і сьогодні продовжує залишатися основою пануючих у Ватикані уявлень про досягнення церковної єдності.

Мабуть, вперше в православній літературі, присвяченій проблемі унії, владика Августин ставить питання пошуку ідентичності в сучасній Греко-католицькій церкві і доводить повну неспроможність уявлення про уніатство як про якусь самостійну церковну традицію, «духовний міст між Сходом і Заходом».

Стосовно обґрунтованості та достовірності висновків, до яких приходить архієпископ Августин, слід підкреслити, що вони формулюються на основі об’ємної історіографічної бази, яка піддана автором ґрунтовному і переконливому критичному аналізу. Їх обґрунтованість і наукова сумлінність не викликають жодних сумнівів.

Дисертація владики Августина виходить далеко за межі виключно наукового дослідження, оскільки її основні положення і результати можуть і мають бути використані в ході подальшого православно-католицького діалогу, неможливого без звернення до теми уніатства. З цієї причини, вважаю за доцільне видання монографії на основі даного дисертаційного дослідження».
 

Комментировать

Содержимое этого поля хранится скрыто и не будет показываться публично.
 


   
orthodox.org.ua

Украинская Православная ЦерковьОбратная связь: presschurch@gmail.com