УКР РУС ENG 
   

Річний звіт про діяльність Відділу Уповноваженного Української Православної Церкви з питань вищої освіти і наукиПісля десятиліть панування войовничого атеїзму, насадженого комуністично-радянською системою, за часів української державної незалежності Міністерством освіти і науки України від 29 квітня 2002 р. було видано наказ за № 280 про включення «Богослов’я (теології)» до переліку напрямів та спеціальностей, за якими в Україні проводиться підготовка фахівців з вищою освітою.

Прийняття вищезазначеного наказу Міністерством освіти і науки України, який ініціювався і Українською Православною Церквою, відкрило правовий шлях для розгортання роботи щодо впровадження «Богослов’я (теології)» як самостійної і повноцінної спеціальності та науки на державному рівні.

З благословення Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви, в січні 2002 р. питання щодо впровадження спеціальності «Богослов’я (теологія)» на церковно-державному рівні було доручено для виконання ректору Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія (вищого духовного навчального і наукового закладу УПЦ, рішення Священного Синоду УПЦ від 29 грудня 2003 р., журнал № 33), професору, архімандриту Віктору (Бедю).

На сьогодні структура Відділу Уповноваженого Української Православної Церкви з питань вищої освіти і науки складається із Уповноваженого (архімандрит Віктор (Бедь)), його заступника (архімандрит Гавриїл (Кризина)) та секретаря (помічник Уповноваженого ієромонах Гліб (Казмірук)). Для висвітлення роботи Уповноваженого Української Православної Церкви з питань вищої освіти і науки функціонує офіційний веб-сайт www.upc.in.ua.

ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З ЦЕРКВАМИ

Експериментальним майданчиком Української Православної Церкви та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з підготовки фахівців за спеціальністю «Богослов’я (теологія)», з одночасним здобуттям вищої духовної та вищої світської освіти, став єдиний в Україні Духовно-навчально-науковий комплекс УПЦ та МОН МС України: «Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія — Карпатський університет імені Августина Волошина» (ДННК «УУБА — КаУ»), створений з благословення Блаженнішого Митрополита Володимира на базі Української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія (на сьогодні Карпатський університет) в місті Ужгороді Закарпатської області.
За ініціативою Церков та релігійних організацій в Україні, зокрема і Української Православної Церкви, наказом Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2008 р. за № 941 було засновано Громадську раду з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при МОН України, до складу якої, з благословення Блаженнішого Митрополита Володимира, від Української Православної Церкви було включено офіційного представника — архімандрита Віктора (Бедя) (на 2008 р. — протоієрея).
10 червня 2011 р. розпорядженням по УПЦ за № 687, підписаного Блаженнішим Володимиром, Митрополитом Київським і всієї України, Предстоятелем Української Православної Церкви, з метою поглиблення процесів інтеграції духовно-богословської та світської освіти і науки, вивчення питання про визнання на державному рівні дипломів випускників та наукових ступенів духовних навчальних закладів, уведено посаду Уповноваженого Української Православної Церкви з питань вищої освіти і науки, на яку призначено ректора Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету імені Августина Волошина, професора, архімандрита Віктора (Бедя).

ІНТЕГРАЦІЯ ДУХОВНО-БОГОСЛОВСЬКОЇ ТА СВІТСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

На виконання поставлених Блаженнішим Митрополитом Володимиром завдань щодо інтеграції духовно-богословської та світської освіти і науки, забезпечення здобуття випускниками духовних навчальних закладів одночасно вищої духовної та світської освіти, вивчення питання щодо можливості визнання на державному рівні дипломів випускників та наукових ступенів духовних навчальних закладів за участю Уповноваженого Української Православної Церкви з питань вищої освіти і науки, у період від 2002 до 2011 рр., в інтересах Української Православної Церкви було здійснено відповідну роботу (звернення, внесення письмових пропозицій, зустрічі, консультації, круглі столи, науково-практичні конференції тощо) зі взаємодії із адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Вищою атестаційною комісією України, Громадською радою з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при МОН МС України, вищими навчальними закладами системи МОН МС України, науковими установами Національної академії наук України, Національною академією педагогічних наук України та закордонними вищими навчальними закладами.

На сьогодні у результаті цієї діяльності в інтересах Української Православної Церкви зроблено наступне:

1. Духовно-бого­словська освітня та наукова діяльність Ужгород­ської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія (вищого духовного навчального та наукового закладу Української Православної Церкви), починаючи з січні 2002 р. і понині, проводиться у відповідності до основних положень про духовні навчальні заклади Української Православної Церкви на засадах впровадження міжнародних освітніх стандартів Болонського процесу та з дотриманням основних вимог щодо діяльності вищих навчальних закладів освіти системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з підготовки спеціалістів з вищою духовною та вищою світською освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр (базова вища освіта з чотирирічним терміном навчання) та магістр (повна вища освіта з дворічним терміном навчання на базі диплому бакалавра), з правом подальшої підготовки та захисту докторських дисертацій (на базі повної вищої освіти) на здобуття наукових ступенів доктора богослов’я (теології), доктора філософії в галузі науки, доктора богословських (теологічних) наук та доктора наук.
При цьому випускник академії, завдяки створеному Духовно-навчально-науковому комплексу УПЦ та МОН МС України «Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія — Карпатський університет імені Августина Волошина», здобувши одночасно вищу духовну й вищу світську освіти, отримують два дипломи: церковного та державного зразка, що знімає питання про визнання рівня освіти, легітимності дипломів та необхідності підтверджуючих документів про вищу освіту в галузі богослов’я (теології) на державному рівні.
Відповідно до диплому церковного зразка випускникам-богословам академії присвоюється кваліфікація бакалавр богослов’я (спеціалізації — священнослужитель, християнський місіонер, християнський педагог, регент церковного хорового колективу, правознавець з державного та канонічного права) та магістр богослов’я (спеціалізації — священнослужитель, християнський місіонер, християнський педагог, регент церковного хорового колективу, правознавець з державного та канонічного права).
Відповідно до диплому державного зразка випускникам-богословам університету присвоюється кваліфікація бакалавр філософії, викладач філософсько-гуманітарних дисциплін (спеціалізація — богослов’я (теологія)) та магістр богослов’я (теології), викладач вищого навчального закладу (спеціалізація — богослов’я (теологія)).
Карпатський університет імені Августина Волошина, що є складовою ДННК «УУБА — КаУ», офіційно ліцензовано та акредитовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за ІІІ — ІV рівнями з правом підготовки фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст, бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».
У 2007 р. Карпатський університет імені Августина Волошина та в 2010 р. Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія пройшли сертифікацію в «Інтернаціональному освітньому товаристві» (IES, Лондон, Великобританія) — європейській комісії, яка визначає відповідність дипломів, освітньо-кваліфікаційних рівнів, професійних вмінь та навичок міжнародним стандартам у галузі освіти.

2. Наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2005 р. за № 363 внесено зміни до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 24 травня 1997 р. Цим наказом у розділ «Гуманітарні науки» до переліку спеціальностей напряму підготовки «Філософія» введено спеціальність «Бого­слов’я (теологія)» за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями — бакалавр, спеціаліст та магістр.

3. Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. за № 1719 затверджено новий перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Згідно з цією постановою, у розділі «Гуманітарні науки» як новий напрям підготовки було виокремлено «Богослов’я (теологію)» із зазначенням конфесії з присудженням шифру 6.020304.

4. Наказом Вищої атестаційної комісії України від 15 травня 2010 р. за № 273 до переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, за галуззю науки «Філософія» внесено «Богослов’я», що дає можливість вести наукові дослідження та захищати дисертації з відповідної проблематики. Таким чином «Богослов’я» визнано повноцінною та рівноцінною наукою на державному рівні.

5. Постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. за № 267 внесено чергові зміни до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. за № 1719, та переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. за № 787.
Відповідно до внесених змін на державному рівні визнано підготовку фахівців з вищою освітою з напряму «Богослов’я (тео­логія)» із зазначенням конфесії (визначенням спеціалізації, спеціальності за конфесійною приналежністю) за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра (шифр 6.020304), спеціаліста (шифр 7.02030103) та магістра (шифр 8.02030103).
При цьому «Богослов’я (теологія)» офіційно виділено в окремий напрям (шифр 6.020304) з підготовки фахівців з вищою освітою в розділі «0203 Гуманітарні науки» (до цього часу «Богослов’я (теологія)» входило до напряму «Філософія» із шифром 6.020301).

6. Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21 жовтня 2011 р. за № 1210 створено робочу групу з вивчення питання про визнан­ня дипломів і наукових ступенів випускників вищих духовних навчальних закладів.

До складу цієї робочої групи від Української Православної Церкви входять архі­єпископ Бориспільський Антоній (Паканич), вікарій Київської Митрополії, голова Навчального комітету при Священному Синоді Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, член Громадської ради з питань співпраці з церквами і релігійними організаціями при МОН МС України та архімандрит Віктор (Бедь), Уповноважений Української Православної Церкви з питань вищої освіти і науки, ректор Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету імені Августина Волошина, член Громадської ради з питань співпраці з церквами і релігійними організаціями при МОН МС України.

Таким чином, за період від 2002 до 2011 р., з благословення Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви, за активної позиції УПЦ та діяльності Уповноваженого Української Православної Церкви з питань вищої освіти і науки, при сприянні адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Громадської ради з питань співпраці Церков та релігійних організацій при МОН МС України у взаємодії з іншими Церквами, релігійними організаціями та вищими навчальними закладами вдалось вирішити питання щодо:

•    повноцінного впровадження на державному рівні спеціальності «Богослов’я (теологія)»;
•    визнання на державному рівні «Богослов’я (теології)» повноцінною і рівноцінною наукою на рівні з іншими науками;
•    виділення «Бого­слов’я (теології)» в окремий напрям, за яким проводиться підготовка фахівців з вищою освітою (із власним шифром 6.020301) у вищих навчальних закладах України з видачею дипломів державного зразка;
•    створення на рівні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України робочої групи з вивчення питання визнання дипломів і наукових ступенів випускників вищих духовних навчальних закладів.
 

Коментувати

Содержимое этого поля хранится скрыто и не будет показываться публично.
 


   
orthodox.org.ua

Українська Православна ЦеркваЗворотний зв’язок: presschurch@gmail.com