УКР РУС ENG 
   

Річний звіт про діяльність Комісії у справах монастирів при Священному Синоді УПЦНа сьогодні на канонічній території Української Православної Церкви відкрито і діють 218 чернеча оби-тель (у тому числі 19 канонічних підрозділів), з яких 115 чоловічих та 103 жіночих. У них проходять послух 4936 насельників і насельниць: 1823 у чоловічих, та 3113 у жіночих обителях.

7 липня 2011 р. у 42 му корпусі Києво-Печерської Успенської Лаври відбулося засідання Синодальної комісії УПЦ у справах монастирів, де обговорювалися питання для розгляду на з’їзді керівників монастирів.

З’ЇЗД КЕРІВНИКІВ МОНАСТИРІВ

ПРОТОКОЛ № 1 з’їзду керівників монастирів УПЦ від 8 липня 2011 р.
Голова з’їзду:
Митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, голова Синодальної комісії у справах монастирів УПЦ;
Члени президії:
Архімандрит Даміан (Давидов), намісник Введенського чоловічого монастиря (м. Київ);
Ігуменя Стефана (Бандура), настоятелька Успенського Святогірського Зимненського жіночого ставропігійно-го монастиря (с. Зимне Володимир-Волинського р-ну Волинської обл.);
Ігуменя Калісфенія (Шамайло), настоятелька Покровського жіночого монастиря (м. Київ);
Ігуменя Михаїла (Заєць), настоятелька Миколаївського Городоцького жіночого монастиря (с. Городок Рівнен-ського р-ну Рівненської обл.);
Ігуменя Серафима (Шевчик), настоятелька Архангело-Михайлівського жіночого монастиря (м. Одеса);
Секретар:
Ієромонах Андрій (Василашку), насельник Києво-Печерської Успенської Лаври;
Присутні:
175 керівників монастирів (з них 89 — чоловічих та 86 — жіночих).
На з’їзді керівників монастирів УПЦ під головуванням митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла

СЛУХАЛИ: вступне слово митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла про сучасне монастирське життя.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Висловити глибоку подяку Блаженнішому Митрополиту Володимиру, а також архіпастирям єпархій, ке-рівникам обителей, чернецтву і мирянам за самовідданні труди заради відродження монастирів й духов­ності українського
народу.

СЛУХАЛИ: митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла, який зачитав протокол засідання Сино-дальної комісії у справах монастирів УПЦ від 7 липня 2011 р.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Розглянути на поточному з’їзді зазначені у протоколі питання.

МАЛИ МІРКУВАННЯ про необхідність посилити суворість стосовно осіб, які самовільно залишають монас-тир.
УХВАЛИЛИ звернутися з проханням до Священного Синоду УПЦ затвердити такі положення:
1. Для обмеження випадків самовільного відходу насельників з монастиря рекомендувати єпархіальним ар-хієреям накладати церковне дисциплінарне покарання на таких порушників чернечих обітниць, застосовувати суворі покарання у випадку багаторазової зміни обителі.
2. Перехід з одного монастиря до іншого має бути лише за спільної згоди керівників монастирів і супрово-джуватись відпускною грамотою.

МАЛИ МІРКУВАННЯ щодо терміну перебування у монастирі послушників до постригу, а також вікових об-межень перед рукоположенням ченців у священний сан.
УХВАЛИЛИ звернутися з проханням до Священного Синоду УПЦ затвердити такі положення:
1. Постригати послушників не менш ніж через 5 років перебування у монастирі.
2. Здійснювати постриг у рясофор та рукоположення у сан диякона тільки після досягнення 25-річного віку.
3. Здійснювати постриг у мантію та рукоположення у сан священика тільки після досягнення 30-річного ві-ку.
4. Винятки щодо вікових обмежень робити тільки для осіб, які отримали освіту в духовному навчальному закладі.

МАЛИ МІРКУВАННЯ щодо інвентаризації монастирського майна.
УХВАЛИЛИ звернутися з проханням до Священного Синоду УПЦ затвердити такі положення:
Доручити керівникам монастирів щорічно проводити інвентаризацію монастирського майна та надавати копії відповідних актів до єпархіальних управлінь.

МАЛИ МІРКУВАННЯ щодо проблеми духовенства у монастирях.
УХВАЛИЛИ звернутися з проханням до Священного Синоду УПЦ затвердити такі положення:
Доручити керівникам монастирів організовувати періодичний приїзд до монастиря досвідченого духівника для сповіді та бесіди з насельниками.

МАЛИ МІРКУВАННЯ щодо впровадження практики відкриття помислів керівнику монастиря.
УХВАЛИЛИ звернутися з проханням до Священного Синоду УПЦ затвердити такі положення:
1. Вважати відкриття помислів керівнику монастиря недоцільним для сучасного чернецтва, тому що така практика загрожує появою упередженого ставлення до підлеглого насельника обителі.
2. Рекомендувати періодично проводити духовні бесіди керівника з насельниками монастиря.

СЛУХАЛИ: керівників обителей щодо проблеми духовенства у жіночих монастирях.
УХВАЛИЛИ звернутися з проханням до Священного Синоду УПЦ затвердити такі положення:
1. Повернутися до попередньої практики, коли жіночі монастирі опікувались одруженим священством.
2. Рекомендувати єпархіальним архієреям направляти до жіночих монастирів одружених священнослужите-лів та в разі потреби забезпечувати їхнє утримання.
3. Рекомендувати єпархіальним архієреям призначати за згодою настоятельки досвідченого ченця-священика, який міг би в зазначений період часу приїжджати до монастиря для сповіді та духовної бесіди із сест-рами.
4. Доручити Синодальній комісії у справах монастирів УПЦ визначити права та обов’язки духівника жіночо-го монастиря.

МАЛИ МІРКУВАННЯ щодо повернення монастирських святинь до їх історичного місцеперебування.
УХВАЛИЛИ звернутися з проханням до Священного Синоду УПЦ затвердити такі положення:
Рекомендувати єпархіальним архієреям організувати повернення монастирських святинь до їх історичного міс-цеперебування.

МАЛИ МІРКУВАННЯ про затвердження типових статутів ставропігійного та єпархіального монастирів.
УХВАЛИЛИ звернутися з проханням до Священного Синоду УПЦ затвердити такі положення:
Доручити Синодальній комісії у справах монастирів УПЦ розробити текст типових статутів ставропігійного та єпархіального монастирів, і подати зазначені статути на затвердження до Священного Синоду УПЦ.

МАЛИ МІРКУВАННЯ щодо отримання насельниками монастирів духовної освіти.
УХВАЛИЛИ звернутися з проханням до Священного Синоду УПЦ затвердити такі положення:
1. Рекомендувати єпархіальним архієреям:
1.1. Організувати катехізаторські курси для насельників чоловічих та жіночих монастирів;
1.2. Для ченців у священному сані забезпечити отримання освіти в духовному навчальному закладі.
МАЛИ МІРКУВАННЯ щодо ведення літопису монастирів.
УХВАЛИЛИ звернутися з проханням до Священного Синоду УПЦ затвердити такі положення:
Доручити монастирським керівникам вести літопис своїх обителей.

МАЛИ МІРКУВАННЯ про створення загальної бази даних осіб, які були відраховані з числа насельників мо-настиря за грубе порушення статуту.
УХВАЛИЛИ звернутися з проханням до Священного Синоду УПЦ затвердити такі положення:
1. Створити при Синодальній комісії у справах монастирів УПЦ загальну базу даних осіб, які були відрахо-вані з числа насельників монастиря за грубе порушення статуту.
2. Доручити монастирським керівникам надавати до Синодальної комісії у справах монастирів УПЦ інфор-мацію про осіб, які були відраховані з числа насельників монастиря за грубе порушення статуту.

МАЛИ МІРКУВАННЯ про затвердження положення про Синодальну комісію у справах монастирів УПЦ.
УХВАЛИЛИ:
Доручити Синодальній комісії у справах монастирів УПЦ розробити відповідне положення й подати його на затвердження до Священного Синоду УПЦ.

МАЛИ МІРКУВАННЯ про звернення з’їзду керівників монастирів УПЦ до вищих органів державної влади щодо повернення Церкві історично належного їй майна.
УХВАЛИЛИ:
Доручити Синодальній комісії у справах монастирів УПЦ скласти відповідний лист до вищих органів держав-ної влади щодо повернення Церкві історично належного їй майна.

СЛУХАЛИ: пропозицію Митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла про затвердження складу Синодальної комісії у справах монастирів УПЦ.
УХВАЛИЛИ:
Подати на затвердження до Священного Синоду УПЦ такий склад Синодальної комісії у справах монастирів УПЦ:
1. Митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, намісник Києво-Печерської Успенської Лаври — голова комісії.
2. Ієромонах Андрій (Василашку), насельник Києво-Печерської Успенської Лаври — заступник голови ко-місії.
3. Архієпископ Почаївський Володимир, намісник Свято-Успенської Почаївської Лаври.
4. Архієпископ Святогірський Арсеній, намісник Святогірської Успенської Лаври.
5. Єпископ Білгород-Дністровський Алексій, намісник Свято-Успенського чоловічого монастиря (м. Одеса).
6. Архімандрит Даміан (Давидов), намісник Введенського чоловічого монастиря (м. Київ).
7. Архімандрит Віктор (Биков), намісник Іллінського чоловічого монастиря (м. Одеса).
8. Ігуменя Рафаїла (Хильчук), настоятелька Свято-Троїцького Корецького жіночого ставропігійного монас-тиря (м. Корець Рівненської обл.).
9. Ігуменя Стефана (Бандура), настоятелька Успенського Святогірського Зимненського жіночого ставропі-гійного монастиря (с. Зимне Володимир-Волинського р-ну Волинської обл.).
10. Ігуменя Калісфенія (Шамайло), настоятелька Покровського жіночого монастиря (м. Київ).
11. Ігуменя Михаїла (Заєць), настоятелька Миколаївського Городоцького жіночого монастиря (с. Городок Рівненського р-ну Рівненської обл.).
12. Ігуменя Серафима (Шевчик), настоятелька Архангело-Михайлівського жіночого монастиря (м. Одеса).

ЗАСІДАННЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДУ УПЦ
За звітний період Священний Синод УПЦ благословив відкриття 18 обителей: 11 чоловічих (у тому числі од-ного скиту) та 7 жіночих (у тому числі одного скиту):
1. Свято-Миколаївського чоловічого монастиря в с. Холмівка Бахчисарайського р-ну АР Крим.
2. Мангупського Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря в с. Красний Мак Бахчисарайського райо-ну АР Крим.
3. Жіночого монастиря на честь Іверської ікони Божої Матері в с. Голуби Дубенського р-ну Рівненської області.
4. Жіночого монастиря на честь святої рівноапостольної Марії Магдалини в с. Зарічево (урочище «Голи-ця») Перечинського р-ну Закарпатської області.
5. Свято-Вознесенського чоловічого монастиря в м. Переяславі-Хмельницькому Київської області.
6. Чоловічого монастиря на честь Архістратига Михаїла в м. Переяславі-Хмельницькому Київської області.
7. Чоловічого монастиря на честь преподобного Олексія, чоловіка Божого, в с. Плескачівка Смілянського р-ну Черкаської області.
8. Спасо-Преображенського Межигірського чоловічого монастиря в с. Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської області.
9. Жіночого монастиря на честь Покрову Пресвятої Богородиці в с. Молодія Глибоцького р-ну Чернівець-кої області.
10. Свято-Троїцького пустельного чоловічого монастиря в с. Хороше Петропавлівського р-ну Дніпропетров-ської області.
11. Чоловічого монастиря на честь святого великомученика Феодора Стратилата в с. Мале Садове Бахчиса-райського р-ну АР Крим.
12. Чоловічого монастиря на честь Різдва Пресвятої Богородиці в с. Коржівці Деражнянського р-ну Хмель-ницької області.
13. Чоловічого монастиря на честь святого преподобного Серафима Саровського в м. Біла Церква.
14. Жіночого монастиря на честь святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова в смт Тернувате Новоми-колаївського р-ну Запорізької області.
15. Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря в с. Одай Жашківського р-ну Черкаської області.
16. Свято-Георгіївського скиту Свято-Вознесенського чоловічого монастиря м. Переяслава-Хмельницького Київської єпархії в с. Лазарівка Брусилівського р-ну Житомирської області.
17. Пустинно-Миколаївського скиту Свято-Покровського жіночого монастиря м. Києва в с. Орджонікідзе
Поліського р-ну Київської області.
18. Монастиря на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних радість» у с. Білка Іванівського району Одеської області.

На засіданні від 23 грудня 2010 р. ухвалили:
• затвердити ігумена Маркела (Місюру) намісником чоловічого монастиря на честь святих мучеників Косми і Даміана в м. Алушта АР Крим;
• звільнити ігуменю Георгію (Пінчук) з посади настоятельки Свято-Василівського жіночого монастиря в м. Овручі Житомирської області, згідно з поданим проханням;
• настоятелькою Свято-Василівського жіночого монастиря в м. Овручі Житомирської області, затвердити монахиню Аполлінарію (Цвіркун) з возведенням у сан ігумені та возложенням наперсного хреста за посадою;
• звільнити Преосвященного Августина, архі­єпископа Львівського і Галицького, з посади священноархіма-ндрита Свято-Покровського чоловічого монастиря в с. Кострино Великоберезнянського р-ну Закарпатської області;
• затвердити правлячого архієрея Мукачівської єпархії настоятелем таких чоловічих монастирів:
1. Свято-Воскресенського чоловічого монастиря м. Ужгорода.
2. Свято-Успенського чоловічого монастиря с. Кечирне Воловецького р-ну.
3. Чоловічого монастиря на честь Казанської ікони Божої Матері с. Тишів Воловецького р-ну.
4. Свято-Пантелеймонівського чоловічого монастиря с. Осій Іршавського р-ну.
5. Свято-Іоанно-Богословського чоловічого монастиря с. Сільце Іршавського р-ну;
• звільнити архімандрита Савватія (Хомазюка) з посади намісника Свято-Успенського чоловічого монасти-ря с. Липки Гощанського р-ну Рівненської області за станом здоров’я;
• затвердити монахиню Серафиму (Готра) настоятелькою Свято-Іоанно-Предтечинського жіночого монас-тиря в с. Дубрівка Іршавського р-ну Закарпатської області з возведенням у сан ігумені та возложенням наперсного хреста за посадою;
• настоятелькою жіночого монастиря на честь Корсунської ікони Божої Матері, що в с. Корсунка м. Нова Каховка, затвердити монахиню Амвросію (Грицюк) з возведенням у сан ігумені;
• благословити відкриття Свято-Миколаївського чоловічого монастиря в с. Холмівка Бахчисарайського р-ну АР Крим;
• благословити відкриття Мангупського Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря в с. Красний Мак Бахчисарайського р-ну АР Крим;
• благословити відкриття жіночого монастиря на честь Іверської ікони Божої Матері в с. Голуби Дубенсь-кого р-ну Рівненської області;
• настоятелькою жіночого монастиря на честь Іверської ікони Божої Матері в с. Голуби Дубенського р-ну Рівненської області затвердити монахиню Анімаїсу (Мігалі) з возведенням у сан ігумені та возложенням наперс-ного хреста за посадою;
• благословити відкриття жіночого монастиря на честь святої рівноапостольної Марії Магдалини в с. Зарі-чево (урочище «Голиця») Перечинського р-ну Закарпатської області;
• настоятелькою жіночого монастиря на честь святої рівноапостольної Марії Магдалини в с. Зарічево (урочи-ще «Голиця») Перечинського р-ну Закарпатської області призначити монахиню Варвару (Поп) з возведенням у сан ігумені та возложенням наперсного хреста за посадою.

На засіданні від 14 червня 2011 р. ухвалили:
• затвердити намісником ставропігійної Свято-Різдва Пресвятої Богородиці Глинської пустині архімандрита Антонія (Крипака);
• затвердити намісником чоловічого монастиря на честь Архістратига Михаїла в м. Переяславі-Хмельницькому Київської області ігумена Антонія (Пономаренка);
• благословити відкриття Спасо-Преображенского Межигірського чоловічого монастиря в с. Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської області;
• намісником Спасо-Преображенського Межигірського чоловічого монастиря в с. Нові Петрівці Вишгородсь-кого р-ну Київської області затвердити архімандрита Никона (Русіна);
• благословити відкриття жіночого монастиря на честь Покрову Пресвятої Богородиці в с. Молодія Глибоць-кого р-ну Чернівецької області;
• благословити відкриття Свято-Троїцького пустельного чоловічого монастиря в с. Хороше Петропавлівсько-го р-ну Дніпропетровської області;
• намісником Свято-Троїцького пустельного чоловічого монастиря в с. Хороше Петропавлівського району Дніпропетровської області затвердити ієросхимонаха Зосиму (Водолазського);
• благословити відкриття чоловічого монастиря на честь святого великомученика Феодора Стратилата в с. Мале Садове Бахчисарайського р-ну АР Крим;
• благословити відкриття чоловічого монастиря на честь Різдва Пресвятої Богородиці в с. Коржівці Дераж-нянського р-ну Хмельницької області;
• благословити відкриття чоловічого монастиря на честь святого преподобного Серафима Саровського в м. Біла Церква;
• настоятелем чоловічого монастиря на честь святого преподобного Серафима Саровського в м. Біла Церква затвердити правлячого архієрея Білоцерківської єпархії;
• благословити відкриття жіночого монастиря на честь святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова в смт Тернувате Новомиколаївського р-ну Запорізької області;
• благословити відкриття Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря в с. Одай Жашківського р-ну Чер-каської області;
• звільнити ігумена Неофіта (Гончаренка) з посади намісника Свято-Покровського чоловічого монастиря, що в с. Музиківка Білозерського р-ну Херсонської області;
• звільнити ігуменю Анастасію (Левчук) з посади настоятельки Свято-Троїцького жіночого монастиря с. Ста-росілля Маневицького р-ну Волинської області.

На засіданні від 28 червня 2011 р. ухвалили:
• затвердити намісником Свято-Вознесенського чоловічого монастиря в м. Переяславі-Хмельницькому Київ-ської області архімандрита Аркадія (Демченка);
• затвердити архімандрита Володимира (Неробу) намісником Свято-Володимирського чоловічого монастиря м. Кривий Ріг;
• затвердити настоятелем Свято-Григоріївського чоловічого монастиря, що в с. Червоний Маяк Бериславсько-го р-ну Херсонської області, правлячого архієрея Новокаховської єпархії.

На засіданні від 26 серпня 2011 р. ухвалили:
• благословити відкриття в с. Лазарівка Брусилівського р-ну Житомирської області Свято-Георгіївського скиту Свято-Вознесенського чоловічого монастиря м. Переяслава-Хмельницького Київської єпархії;
• благословити відкриття в с. Орджонікідзе Поліського р-ну Київської області Пустинно-Миколаївського ски-ту Свято-Покровського жіночого монастиря м. Києва;
• благословити відкриття жіночого монастиря на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних радість» у с. Бі-лка Іванівського району Одеської області;
• настоятелькою жіночого монастиря на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних радість» у с. Білка Іва-нівського р-ну Одеської області затвердити монахиню Єлизавету (Марчук) з возложенням наперсного хреста за по-садою;
• затвердити такий склад Синодальної комісії у справах монастирів Української Православної Церкви:
1) Преосвященний Павел, митрополит Вишгородський і Чорнобильський, вікарій Київської Митрополії, намі-сник Києво-Печерської Успенської Лаври — голова;
2) Преосвященний Володимир, архі­єпископ Почаївський, вікарій Київської Митрополії, намісник Свято-Успенської Почаївської Лаври;
3) Преосвященний Арсеній, архі­єпископ Святогірський, вікарій Донецької єпархії, намісник Свято-Успенської Святогірської Лаври;
4) Преосвященний Олексій, єпископ Білгород-Дністровський, вікарій Одеської єпархії, намісник Свято-Успенського чоловічого монастиря м. Одеси;
5) архімандрит Даміан (Давидов), намісник Свято-Введенського чоловічого монастиря м. Києва;
6) архімандрит Віктор (Биков), намісник Свято-Іллінського чоловічого монастиря м. Одеси;
7) архімандрит Аркадій (Демченко), намісник Свято-Вознесенського чоловічого монастиря м. Переяслава-Хмельницького Київської єпархії;
8) ігуменя Стефана (Бандура), настоятелька Свято-Успенського Святогірського Зимненського ставропігійно-го жіночого монастиря;
9) ігуменя Калісфенія (Шамайло), настоятелька Свято-Покровського жіночого монастиря м. Києва;
10) ігуменя Михаїла (Заєць), настоятелька Свято-Миколаївського Городоцького жіночого монастиря Рівненсь-кої єпархії;
11) ігуменя Серафима (Шевчик), настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря м. Оде-си;
12) ієромонах Андрій (Василашку), насельник Києво-Печерської Успенської Лаври — секретар комісії;
• затвердити поданий проект «Положення про Синодальну комісію у справах монастирів Української Право-славної Церкви».

ВІДОМОСТІ ПРО МОНАСТИР
Від імені голови Комісії до керівників монастирів УПЦ були надіслані листи з проханням щорічно до 15 жовтня направляти до Комісії «Відомості про монастир» та списки насельників за відповідними примірниками.

ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВО
Почалась розробка офіційного сайта Комісії, у якому на основі «Відомостей про монастир» планується розмісти-ти електронний путівник монастирями УПЦ.

ПРОЕКТ «ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИНОДАЛЬНУ КОМІСІЮ У СПРАВАХ МОНАСТИРІВ УПЦ»
Комісія подала проект «Положення про Синодальну комісію у справах монастирів УПЦ» для розгляду на за-сіданні Священного Синоду УПЦ.
Проект положення про Синодальну комісію у справах монастирів УПЦ

I. Загальні положення
1. Синодальна комісія у справах монастирів (іменована надалі в тексті цього Положення «Комісія») є ко-легіальним органом виконавчої влади Митрополита Київського і всієї України (іменованого надалі в тексті цьо-го Положення «Митрополит Київський») і Священного Синоду Української Православної Церкви (іменованого надалі в тексті цього Положення «Священний Синод»).
2. Комісія підзвітна Митрополиту Київському і Священному Синоду.
3. У своїй діяльності Комісія керується Статутом УПЦ, постановами та визначеннями Помісних і Архі-єрейських Соборів УПЦ, указами і розпорядженнями Митрополита Київського, визначеннями Священного Си-ноду, рішеннями Церковного суду УПЦ та цим Положенням.
4. Комісія дотримується законодавства України.
5. Вище керівництво та контроль за діяльністю Комісії здійснюють Митрополит Київський і Священний Синод.
6. Поточне керівництво Комісією здійснює голова Синодальної Комісії у справах монастирів (іменований надалі в тексті цього Положення «Голова Комісії»).
7. Голова Комісії призначається Священним Синодом, про що отримує указ Митрополита Київського.

II. Завдання і компетенція Комісії
8. Основним завданням Комісії є надання ставропігійним та єпархіальним монастирям УПЦ (іменованим надалі в тексті цього Положення «монастирі») та їх канонічним підрозділам сприяння в улаштуванні внутрішньо-го чернечого життя в рамках розділу IX Статуту про управління Української Православної Церкви, прийнятого на засіданні Собору єпископів УПЦ у 2007 р.
9. З метою реалізації свого основного завдання, Комісія, в межах, визначених Митрополитом Київським, допомагає йому в управлінні ставропігійними монастирями і здійснює щодо них координуючі та контролюючі функції.
10. Щодо єпархіальних монастирів Комісія здійснює контрольну діяльність за особливими дорученнями Ми-трополита Київського у взаємодії з правлячим архієреєм.
11. Комісія:
• здійснює підготовку матеріалів, документів і справ, які підлягають розгляду Митрополитом Київським і Священним Синодом з питань, що належать до компетенції Комісії;
• готує відгуки на звернення правлячих архієреїв про відкриття або закриття єпархіальних монастирів, при-значення та звільнення керівників обителей;
• здійснює провадження за скаргами та зверненнями громадян та юридичних осіб, надісланими на ім’я Ми-трополита Київського, що стосуються діяльності монастирів, їх подвір’їв (скитів), посадових осіб та насельників;
• скликає і проводить з благословення Митрополита Київського з’їзди ченців та керівників обителей Украї-нської Православної Церкви;
• виконує інші доручення Митрополита Київського і Священного Синоду.
12. Голова Комісії має право:
• запитувати необхідні відомості, пов’язані з його компетенцією, у керівників монастирів;
• при підготовці рапортів і відгуків на звернення правлячих архієреїв до Священного Синоду про відкриття або закриття єпархіальних монастирів, призначення та звільнення керівників обителей — направляти представни-ків Комісії для інспектування монастиря з подальшою доповіддю;
• не менше одного разу на рік відвідувати всі ставропігійні монастирі і здійснювати там богослужіння, а та-кож проводити засідання духовного собору або монастирських зборів із подальшою доповіддю Митрополиту Ки-ївському;
• скликати наради керівників ставропігійних монастирів та звітувати перед Митрополитом Київським про їх результати;
• запитувати від відповідних посадових осіб пояснення про причини порушень у монастирях Статуту про управління Української Православної Церкви, «Положення про монастирі та чернецтво», Статуту внутрішнього життя, ухваленого єпархіальним архієреєм та власного Статуту, зареєстрованого в органах державної влади, а та-кож про причини прострочення виконання, невиконання або часткового виконання доручень, що містяться в ука-зах, резолюціях і розпорядженнях Митрополита Київського і Священного Синоду;
• за необхідності направляти в монастирі членів Комісії або співробітників апарату Комісії для отримання усних або письмових пояснень від насельників монастирів, посадових осіб та інших відповідальних осіб, а також для вивчення адміністративної, фінансової та юридичної документації монастирів і їх канонічних підрозділів;
• направляти керівникам монастирів приписи про усунення виявлених порушень;
• залучати до роботи на договірній основі фахівців.

III. Структура Комісії
13. Склад Комісії визначається розпорядженням Митрополита Київського. При Комісії створюється апарат, який здійснює під керівництвом Голови Комісії поточну роботу Комісії.
14. До складу апарату Комісії, крім Голови Комісії, входять заступник Голови Комісії та інші співробітники згідно зі штатним розкладом, який затверджується Митрополитом Київським за поданням Голови Комісії. Спів-робітники апарату Комісії призначаються Головою Комісії. Обов’язки всіх співробітників Комісії визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються Головою Комісії.
15. Комісія збирається за пропозицією Голови Комісії, але не менше одного разу на рік, для обговорення життя і діяльності монастирів, діяльності апарату Комісії, а також для вирішення тих питань, які Голова Комісії визнає за необхідне передати на загальний розгляд членів Комісії.
16. Голова Комісії:
• керує поточною діяльністю Комісії та її апарату;
• несе відповідальність перед Митрополитом Київським і Священним Синодом за діяльність Комісії;
• без довіреності діє від імені Комісії, представляє Комісію у відносинах з органами державної влади та ор-ганами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами;
• підписує документи, які виходять від Комісії, видає накази (розпорядження), обов’язкові для виконання співробітниками апарату Комісії;
• щороку подає Митрополиту Київському і Священному Синоду звіт про діяльність Комісії;
• виконує інші доручення Митрополита Київського і Священного Синоду.
17. Заступник Голови Комісії здійснює оперативне керівництво апаратом Комісії під загальним керівництвом Голови Комісії.
18. Комісія має власні бланк і штамп. Ескіз бланка та штампа Комісії затверджується Головою Комісії.
19. Комісія може мати власне інтернет-представництво. Структура, зміст та дизайн інтернет-представництва Ко-місії затверджуються Головою Комісії.

За звітний період Комісія подала також такі положення для розгляду на засіданні Священного Синоду УПЦ:
1. Рекомендувати єпархіальним архієреям, перед поданням на розгляд Священного Синоду прохання про від-криття нового монастиря, створювати власним рішенням архієрейське подвір’я, утворюючи при ньому чернечу громаду; судження про перетворення громади на монастир мати на засіданні Священного Синоду не раніше, ніж через рік.
2. Питання про відкриття єпархіального монастиря надалі розглядати на Священному Синоді лише на підста-ві рапорту голови Синодальної комісії у справах монастирів за підсумками інспектування до відкриття нового мо-настиря членами комісії.
3. Питання про призначення керівника в єпархіальний монастир надалі розглядати на Священному Синоді лише на підставі рапорту голови Синодальної комісії у справах монастирів за підсумками співбесіди кандидата на посаду з членами комісії, а також, по можливості, проходження ним стажування в одному з великих монастирів Української Православної Церкви під наглядом члена комісії.
4. Доручити Юридичному відділу Київської Митрополії УПЦ скласти лист від імені Митрополита Київського і всієї України та Священного Синоду до вищих органів державної влади щодо повернення Церкві історично нале-жного їй майна.
5. Не включати в назви храмів і монастирів Української Православної Церкви префікс «Свято-». Вважати ви-правданим вживання у назві храму чи монастирів тільки словосполучень «Свято-Троїцький» та «Свято-Духівський».
6. Рекомендувати єпархіальним архієреям перейменувати храми та монастирі власних єпархій згідно з вище-вказаними вимогами і подати відповідні прохання на ухвалу до Священного Синоду.
7. Змінити назву Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври на «Києво-Печерська Успенська Лавра».

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Голова Комісії представляв інтереси монастирів у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами.
2. Надано необхідну інформаційну та юридичну допомогу у вирішенні питань щодо повернення монас-тирських храмів, будівель та земельних ділянок у власність монастирів.
3. Голова Комісії неодноразово звертався до органів державної та виконавчої влади для вирішення різних господарських та юридичних питань окремих монастирів, привертав увагу керівництва країни, місцевого керів-ництва та громадськості до потреб монастирів як через особисті звернення, так і за допомогою засобів масової інформації.
4. Голова Комісії направляв листи у відповідні інстанції щодо вирішення питання оплати монастирями та парафіяльними храмами електроенергії, газу та комунальних послуг за тарифами споживачів соціальної сфери.
5. Надавалась юридична, інформаційна та фінансова допомога монастирям у проведенні будівельних та відновлювальних робіт.
6. Голова Комісії виїжджав до монастирів для участі у розгляді внутрішніх та зовнішніх конфліктних си-туацій у монастирях, а також особистих справ насельників з відома та з благословення Предстоятеля Українсь-кої Православної Церкви.
7. Здійснювались провадження за скаргами і зверненнями громадян та юридичних осіб, надісланих на ім’я Предстоятеля Церкви, які стосувались діяльності монастирів.

 

Коментувати

Содержимое этого поля хранится скрыто и не будет показываться публично.
 


   
orthodox.org.ua

Українська Православна ЦеркваЗворотний зв’язок: presschurch@gmail.com