УКР РУС ENG 
   

Річний звіт про діяльність Навчального комітету при Священному Синоді УПЦЦІЛІ І НАПРЯМКИ РОБОТИ
Головним напрямком роботи Учбового комітету при Священному Синоді Української Православної Церкви протягом 2010 / 2011 навчального року стали заходи, спрямовані на вдосконалення методичного забезпечен-ня процесу освітньо-виховної роботи в духов­них навчальних закладах та сприяння розвитку сучасного бого-слов’я. Окрім цього, серед стратегічних завдань можна виділити такі:
— організація науково-богословських конференцій, завданням яких стала актуалізація досліджень у площині православного богослов’я та інтеграції богословських, філософських і гуманітарних знань;
— організація процесу підвищення професійних якостей викладачів духовних навчальних закладів;
— нормативно-правове та методичне забезпечення навчальної реформи з метою інтеграції духовної освіти в загальнодержавну освітню систему;
— розвиток вітчизняного та міжнародного міжвузівського співробітництва у сфері богословської освіти та науки;
— інспектування та підготовка висновків щодо стану навчально-виховної роботи в окремих духовних навча-льних закладах на предмет зміни їх освітнього рівня за дорученням Священного Синоду УПЦ.

СТРУКУТУРА КОМІТЕТУ
У структурі Учбового комітету нараховується 19 духовних навчальних закладів, з яких одна духовна академія (Київська духовна академія), сім духовних семінарій (Київська духовна семінарія, Волинська духовна семінарія, Одеська духовна семінарія, Полтавська місіонерська духовна семінарія, Почаївська духовна семінарія, Таврійсь-ка духовна семінарія, Харківська духовна семінарія), вісім духовних училищ (Володимир-Волинське регентське духовне училище, Свердловське духовне училище, Сумське пастирсько-богословське духовне училище, Микола-ївське духовне училище, Мукачівське духовне училище, Городоцьке духовне училище регентів-псаломників, Регентсько-катехізаторське духовне училище (при Свято-Троїцькому Корецькому ставропігійному монастирі), Чернігівське духовне училище), одна богословська академія (Ужгородська українська богословська академія ім. свв. Кирила і Мефодія), один богословський університет (Луганський богословський університет), один бого-словський інститут (Чернівецький православний богословський інститут). Окрім цього, при Одеській, Почаївсь-кій і Полтавській місіонерській духовних семінаріях діють регентські та іконописні відділення.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Згідно з надісланими на адресу Учбового комітету звітів, викладацький склад вищеперелічених духовно-освітніх закладах має такі кількісно-якісні характеристики:
— Київська духовна академія і семінарія — 70 викладачів, серед яких 42 мають духовний вчений ступінь, світський вчений ступінь — 8, вищу духовну освіту — 46, вищу світську освіту — 19, середню духовну освіту — 1.
— Волинська духовна семінарія — 33 викладачі, серед яких 5 мають духовний вчений ступінь, світський вче-ний ступінь — 1, вищу духовну освіту — 9, вищу світську освіту — 14, середню духовну освіту — 3;
— Почаївська духовна семінарія — 39 викладачів, серед яких 11 мають вчений ступінь, вищу духовну осві-ту — 18, вищу світську освіту — 7, середню духовну освіту — 21;
— Одеська духовна семінарія — 30 викладачів, серед яких 19 мають духовний вчений ступінь, світський вче-ний ступінь — 2, вищу духовну освіту — 27, вищу світську освіту — 27, середню духовну освіту — 2;
— Полтавська місіонерська духовна семінарія — 30 викладачів, серед яких 5 мають духовний вчений ступінь, світський вчений ступінь — 7, вищу духовну освіту — 10, вищу світську освіту — 22, середню духовну освіту — 12, середню світську освіту — 3;
— Таврійська духовна семінарія — 35 викладачів, серед яких 5 мають духовний вчений ступінь, світський вчений ступінь — 13, вищу духовну освіту — 12, вищу світську освіту — 26, середню духовну освіту — 7, сере-дню світську освіту — 7;
— Харківська духовна семінарія — 37 викладачів, серед яких 9 мають духовний вчений ступень, світський вчений ступінь — 1, вищу духовну освіту — 22, вищу світську освіту — 17, середню духовну освіту — 7, серед-ню світську освіту — 8;
— Луганський богословський університет — 22 викладачі, серед яких 3 мають духовний вчений ступінь, світський вчений ступінь — 4, вищу духовну освіту — 11, вищу світську освіту — 7, середню духовну освіту — 9;
— Миколаївське духовне училище — 17 викладачів, серед яких 1 має вчений ступінь, вищу духовну освіту — 6, вищу світську освіту — 4, середню духовну освіту — 5;
— Мукачівське духовне училище — 6 викладачів, серед яких 2 мають вищу духовну освіту, вищу світську освіту — 1, середню духовну освіту — 4;
— Свердловське духовне училище — 14 викладачів, серед яких 4 мають вищу духовну освіту, вищу світську освіту — 9, середню духовну освіту — 3, середню світську освіту — 4;
— Сумське пастирсько-богословське духовне училище — 14 викладачів, серед яких 2 мають духовний вчений ступінь, вищу духовну освіту — 5, вищу світську освіту — 4, середню духовну освіту — 10, середню світську освіту — 1;
— Володимир-Волинське регентське духовне училище — 17 викладачів, серед яких 3 мають духовний вчений ступінь, вищу духовну освіту — 9, вищу світську освіту — 2, середню духовну освіту — 2, середню світську освіту — 4;
— Чернігівське духовне училище регентів-псаломників — 51 викладач, серед яких 4 мають духовний вчений ступінь, світський вчений ступінь — 1, вищу духовну освіту — 18, вищу світську освіту — 12, середню духовну освіту — 7, середню світську освіту — 5;
— Регентсько-катехізаторське духовне училище (при Свято-Троїцькому Корецькому ставропігійному монас-тирі) — 18 викладачів, серед яких 2 мають вчений ступінь, вищу духовну освіту — 2, вищу світську освіту — 14, середню духовну освіту — 3, середню світську освіту — 2;
— Ужгородська богословська академія ім. свв. Кирила і Мефодія — 68 викладачів, серед яких 40 мають вче-ний ступінь, вищу духовну освіту –40, вищу світську освіту — 20;
— Чернівецький православний богословський інститут — 44 викладачі, серед яких 37 мають вчений ступінь, вищу духовну освіту — 7, вищу світську освіту — 37.
Загальна кількість викладачів — 545, з них 141 мають духовний вчений ступінь, світський вчений ступінь — 73, вищу духовну освіту — 260, вищу світську освіту — 227, середню духовну освіту — 90, середню світську освіту — 33.

СТУДЕНТИ ДУХОВНИХ ЗАКЛАДІВ
Кількісний склад студентів, які навчаються в закладах духовної освіти УПЦ різних рівнів має такий вигляд:

ПРО ДЕРЖАВНЕ ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Учбовим комітетом при Священному Синоді УПЦ продовжується ретельне дослідження питання надання ду-ховним навчальним закладам державного ліцензування та акредитації на ведення педагогічної діяльності за напрямком «Православне богослов’я». Цей процес тісно пов’язаний з інтеграцією духовної освіти до міжнародного Болонського освітнього процесу.
13 грудня 2010 р. у Санкт-Петербурзькій православній духовній академії пройшов методичний семінар, орга-нізований Навчальним комітетом Руської Православної Церкви, на тему «Розробка програм двох циклів для духовних навчальних закладів на основі компетентнісного підходу». Мета семінару — спільне обговорення представниками духовних академій і семінарій Руської Православної Церкви переходу на навчальні програми, побудовані на основі Болонської методології. Очолював семінар голова Учбового комітету, ректор Московської православної духовної академії, професор архі­єпископ Верейський Євгеній. З благословення ректора Київської духовної академії і семінарії архі­єпископа Бориспільського Антонія Київські духовні школи на семінарі пред-ставляв секретар Учбового комітету при Священному Синоді УПЦ, проректор з навчальної роботи КДАіС архі-мандрит Климент (Вечеря). З доповіддю на тему «Проблеми застосування Болонських норм у православну бого-словську освіту» виступив заступник голови Навчального комітету РПЦ, викладач КДА архімандрит Кирил (Го-ворун).
28 лютого 2011 р. в Загальноцерковній аспірантурі та докторантурі імені святих рівноапостольних Кирила і Мефодія під головуванням ректора, голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського Патріархату митрополита Волоколамського Іларіона відбулася нарада, присвячена розробці магістерської програми для духовних навчальних закладів Руської Православної Церкви. У роботі наради взяли участь: архі­єпископ Верейський Євгеній, голова Навчального комітету Руської Православної Церкви, ректор Московської духовної академії; архімандрит Кирил (Говорун), перший заступник голови Навчального комітету РПЦ; архімандрит Кли-мент (Вечеря), проректор з навчальної роботи Київської духовної академії.
Магістерська освітня програма розробляється на виконання Визначення Архієрейського Собору «Про питання внутрішнього життя і зовнішньої діяльності Руської Православної Церкви» (п. 29), в якому висловлюється схва-лення трирівневої (бакалаврат, магістратура, аспірантура) моделі духовної освіти, представленої в доповіді на Соборі Святішим Патріархом Московським і всієї Русі Кирилом, і ставиться завдання розробки необхідних регламентуючих документів. У ході наради були розглянуті основні параметри магістерської програми, зокрема, її відповідність державному освітньому стандарту і міжнародним стандартам. За результатами обговорення про-цедури розробки магістерської освітньої програми для духов­них шкіл Руської Православної Церкви учасники наради дійшли висновку про доцільність проведення цієї роботи на базі Загальноцерковної аспірантури та док-торантури. Для здійснення координації та взаємодії у процесі підготовки магістерської програми була створена робоча група, до складу якої увійшли представники керівництва Навчального комітету, Загальноцерковної аспі-рантури і докторантури, духовних академій і Православного Свято-Тихонівського гуманітарного університету.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ В ДУХОВНИХ ЗАКЛАДАХ
15 березня 2011 р. у Київській духовній академії про­йшов семінар викладачів українознавчих дисциплін ду-ховних навчальних закладів УПЦ. Окрім питань викладання української мови були обговорені розробки, що стосуються методології викладання гуманітарних наук у духовних навчальних закладах. Зокрема, дискусія роз-горнулася навколо питань міждисциплінарної інтеграції із залученням тем з історії України, української літера-тури та філософії. Присутні констатували необхідність консолідації зусиль між різними духов­ними навчаль-ними закладами для подолання вкрай низького філологічного рівня студентів перших курсів навчання, які вступають до училищ та семінарій після закінчення середньої загальноосвітньої школи.
15–16 березня 2011 р. у Київській духовній академії відбулася ІІ щорічна студентська конференція «Студент-ська наука в духовній школі», присвячена 150 річчю від дня смерті українського поета Т. Шевченка. В роботі форуму взяли участь представники 11 духовних навчальних закладів УПЦ. Після пленарного засідання учасники конференції працювали в тематичних секціях: «Історія духовних шкіл»; «Богослов’я та біблеїстика»; «Церковно-практичні дисципліни»; «Історія Церкви»; «Українознавство».
18 березня 2011 р. під головуванням голови Учбового комітету при Священному Синоді УПЦ, ректора Київ-ської духовної академії архі­єпископа Бориспільського Антонія та голови Відділу релігійної освіти і катехізації Руської Православної Церкви єпископа Зарайського Меркурія в Московській духовній академії пройшло засі-дання Міжсоборного присутствія з питань духовної та релігійної освіти. У роботі засідання також взяв участь проректор з науково-дослідної роботи Київської духовної академії В. В. Бурега. Відбулося обговорення допові-дей членів комісії: єпископа Зарайського Меркурія «Рекомендації щодо організації катехізичної діяльності»; ар-хімандрита Кирила (Говоруна) «Завдання в області освіти, поставлені на Архієрейському Соборі РПЦ. Предста-влення плану Інтегрованої концепції релігійно-богословської освіти та науково-богословської діяльності»; про-тоієрея Володимира Воробйова «Концепція розвитку теологічної освіти».
16 травня 2011 р. з благословення голови Учбового комітету при Священному Синоді УПЦ, ректора КДАіС архі­єпископа Бориспільського Антонія в Київській духовній академії під головуванням секретаря Учбового ко-мітету, доцента архімандрита Климента (Вечері) пройшло засідання Методичної ради Учбового комітету. Засі-дання відбулося за участю проректорів з навчальної роботи всіх духовних семінарій України. Під час зустрічі обговорювалися питання стандартизації духовної освіти за освітніми рівнями бакалавра та магістра православної теології, методи підвищення ефективності викладання та оцінювання в духовних школах, перспективи прове-дення вступної кампанії 2011 р. тощо. Представники всіх духовних шкіл висловили готовність здійснювати про-цес підготовки студентів за освітнім рівнем бакалавра православного богослов’я.

СПІВПРАЦЯ
З ІНШИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
7 липня 2011 р. голова Учбового комітету при Священному Синоді УПЦ, архі­єпископ Бориспільський Анто-ній та ректор Римського університету Сап’єнца підписали договір про співпрацю цього університету з Київсь-кою духовною академією. Було визначено принципи співпраці сторін в питаннях академічного обміну для викладачів, спільних наукових досліджень, обміну науковою інформацією, документів, публікацій, організа-ції наукових заходів, семінарів, навчальних курсів.
6 вересня 2011 р. у Загальноцерковній аспірантурі та докторантурі відбулася нарада керівників духовних на-вчальних закладів, що реалізують програми післявузівської богословської освіти. З благословення голови Учбо-вого комітету при Священному Синоді УПЦ архі­єпископа Бориспільського Антонія в роботі наради взяв участь проректор КДАіС з науково-богословської роботи доцент В. В. Бурега. Учасники зустрічі домовилися направити на затвердження Святішому Патріарху Московському і всієї Русі Кирилу сформульовані пропозиції про створення загальноцерковної дисертаційної ради. Крім того, відбулося обговорення етапів реалізації магіс-терських програм з православного богослов’я.
17 вересня 2011 р. відбулося чергове засідання Громадської ради по взаємодії з церквами та релігійними орга-нізаціями при Міністерстві освіти, науки, молоді та спорту України, в якому з благословення голови Учбового комітету при Священному Синоді УПЦ архі­єпископа Бориспільського Антонія взяв участь секретар Учбового комітету архімандрит Климент (Вечеря). Засідання було присвячене питанням державного визнання дипломів про вищу освіту, виданих клірикальними вищими навчальними закладами. У зв’язку зі зверненнями Громадської ради керівництвом Міністерства було прийнято рішення утворити робочу групу з вивчення питання визнання дипломів і наукових ступенів вищих духовних навчальних закладів, до якої увійшов голова Учбового комітету при Священному Синоді УПЦ архі­єпископ Бориспільський Антоній.
17 жовтня 2011 р. в Київській духовній академії відбувся семінар для викладачів морального бого-слов’я духовно-освітніх закладів УПЦ. В його роботі взяли участь представники 10 навчальних закладів УПЦ. В якості консультантів були запрошені професор Московської православної духовної академії архім. Платон (Ігу-мнов), проф. Свято-Тихонівського православного гуманітарного університету прот. Владислав Свєшніков, викла-дач Санкт-Петербурзької православної духовної академії прот. Володимир Рождєственський. Учасники семінару обмінялися досвідом щодо структури семінарської програми з морального богослов’я та обговорили проблему переобтяженості цієї програми темами, які мають бути внесені до інших предметів (зокрема догматичного бого-слов’я тощо). Було наголошено на необхідності введення до програми курсу теми «Людина та оточуючий світ», яка відсутня в наявних вітчизняних підручниках з морального богослов’я.
17–18 жовтня 2011 р. в Київській духовній академії відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Духовна та світська освіта: історія взаємин — сучасність — перспективи». Конференція ставила за мету пошук шляхів взаємної інтеграції духовної і світської освіти через аналіз історії та визначення сучасних освітніх пара-дигм. Після пленарної частини робота конференції відбувалася в семи секціях: «Досвід святості в історії духовних шкіл»; «Історичний шлях Київських духовних шкіл», «Духовні школи: історія та сучасність»; «Проблеми духов-ного виховання студентів»; «Взаємодія духов­них і світських навчальних закладів»; «Богослов’я, філософія і релігієзнавство: історичний досвід і проблеми взаємодії»; «Студентська наука в духовній школі». На завершення конференції було проведено круглий стіл на тему: «Виховний процес у духовних школах: сучасний стан, пробле-ми, перспективи».
25 жовтня 2011 р. у м. Бухарест (Румунія) голова Учбового комітету при Священному Синоді УПЦ, ректор КДАіС архі­єпископ Бориспільський Антоній і декан Православного богословського факультету Бухарестського університету протоієрей Стефан Букіу підписали угоду про співпрацю між двома богословськими школами. Угода передбачає обмін студентами і викладачами, обмін досвідом в галузі сучасних освітніх методик, розробку та ви-конання спільних науково-дослідних проектів, проведення науково-дослідних симпозіумів, конференцій і семінарів, обмін публікаціями, навчальними та науковими виданнями, що представляють взаємний інтерес.
Таким чином, з благословення Священного Синоду під головуванням Його Блаженства Блаженнішого Володи-мира, митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви, у 2010 / 2011 навчальному році, першій декаді 2011 / 2012 навчального року Учбовий комітет своєю діяльністю забезпечу-вав ефективний процес підготовки кадрового потенціалу УПЦ. За підзвітний період Учбовим комітетом при Священному Синоді УПЦ було продовжено реалізацію стратегії інтеграції духовних навчальних закладів у загальнодержавний та світовий освітній простір, з урахуванням вимог Болонського освітнього процесу. Загальні засади цього процесу були вироблені у тісній співпраці з Міністерством освіти і науки України.

Назва духовного навчального закладу

Термін навчання (роки)

Кількість студентів стаціонарної форми навчання

Кількість студентів заочної форми навчання

Загальна кількість студентів

Київська духовна академія

4

120

278

398

Київська духовна семінарія

4

186

343

529

Волинська духовна семінарія

4

110

76

186

Почаївська духовна семінарія

4

167

13

416

Одеська духовна семінарія

4

259

146

583

Полтавська місіонерська духовна семінарія

4

134

237

842

Таврійська духовна семінарія

4

62

62

Харківська духовна семінарія

4

79

105

184

Луганський богословський університет

4

110

110

Миколаївське духовне училище

2

6

6

Мукачівське духовне училище

3

15

15

Свердловське духовне училище

3

32

32

Сумське пастирсько-богословське духовне училище

3

36

36

Володимир-Волинське регентське духовне училище

2

32

32

Городоцьке духовне училище регентів-псаломників

2

10

10

Регентсько — катехізаторське духовне училище (при Корецькому ставропігійному монастирі)

3

53

53

Чернігівське духовне училище регентів-псаломників

3

72

14

86

Ужгородська українська богословська академія ім. свв. Кирила і Мефодія

4 — бакалавр 6 — магістр

 

90

244

334

Чернівецький православний богословський інститут

5

30

30

60

Загалом

1603

1486

3089

 
Коментувати

Содержимое этого поля хранится скрыто и не будет показываться публично.
 


   
orthodox.org.ua

Українська Православна ЦеркваЗворотний зв’язок: presschurch@gmail.com