УКР РУС ENG 
   

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України«Про затвердження форми звітності N 1-АС "Звіт про проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби та звільнення громадян від призову на військові збори за релігійними переконаннями" та Інструкції щодо її заповнення» (9 серпня 2005 року №250).

Відповідно статті 191 Закону України «Про інформацію» (2657-12) та у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 року N 1795 (1795-2004-п) «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 року N 2066» наказую:

1. Затвердити форму звітності N 1-АС «Звіт про проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби та звільнення громадян від призову на військові збори за релігійними переконаннями» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

2. Затверджені у пункті 1 цього наказу форму звітності та Інструкцію ввести в дію, починаючи зі звіту за весняний призов 2005 року.

3. Управлінню політики зайнятості та трудової міграції (Т.Петрова) довести форму звітності та Інструкцію щодо її заповнення до відома комісії у справах альтернативної (невійськової) служби Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських комісій

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Н.Іванову.

Міністр праці В.Кириленко

Погоджено:
Голова Державного комітету статистики України О.Осауленко

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 09.08.2005 N 250

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 серпня 2005 р.
за N 926/11206

Інструкція щодо заповнення звітності за формою N 1-АС «Звіт про проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби та звільнення громадян від призову на військові збори за релігійними переконаннями»

1. Загальні положення

Звітність N 1-АС "Звіт про проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби та звільнення громадян від призову на військові збори за релігійними переконаннями" складають і подають регіональні комісії у справах альтернативної (невійськової) служби (далі - Комісії) два рази на рік за весняний та осінній призови Комісії у справах альтернативної (невійськової) служби України. Звітність за весняний призов охоплює період з 1 січня до 31 липня звітного року, за осінній призов - з 1 серпня до 31 грудня.

Основними вимогами при заповненні звітності є достовірність звітних даних, повнота заповнення і своєчасність подання. Основою для заповнення показників звіту є дані первинного обліку - журнал реєстрації заяв громадян, які звернулися з питання проходження альтернативної (невійськової) служби; книга обліку громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу; книга реєстрації заяв громадян про звільнення від призову на військові (навчальні та спеціальні) збори та обліку громадян, звільнених від призову на збори, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 року N 2066 (2066-99-п) «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу».

2. Порядок складання і подання звітності

Розділ I. Кількість громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу в Україні, за видами діяльності

У цьому розділі відображаються показники про кількість громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу за видами діяльності, та їх рух у звітному періоді. Підставою для розподілу кількості громадян, які проходять альтернативну службу, за видами економічної діяльності, є Класифікація видів економічної діяльності ДК 009-96, що затверджена та введена в дію наказом Держстандарту України від
22 жовтня 1996 року N 441 (v0441217-96). Показники розділу заповнюються два рази на рік за результатами весняного та осіннього призовів. У графі 01 указується загальна кількість громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу на початок звітного періоду (1 січня, 1 серпня).

У графі 02 указується загальна кількість громадян, які прийшли на службу в звітному періоді (гр.02 = гр.03 + гр.04). У графі 03 /з даних графи 02/ указується кількість громадян, які прийшли на службу за черговим призовом. У графі 04 /з даних графи 02/ указується кількість громадян, які прийшли на службу в результаті поновлення. У графі 05 указується загальна кількість громадян, яким службу припинено в звітному періоді (гр.05 = гр.06 + гр.07). У графі 06 /з даних графи 05/ указується кількість громадян, ким служба припинена в зв'язку з закінченням строку служби. У графах 07 /з даних графи 05/ указується кількість громадян, яким службу було припинено достроково. У графі 08 /з даних графи 07/ указується кількість громадян, яким служба була припинена достроково у зв'язку з ухиленням від її проходження. У графі 09 указується число осіб, які протягом проходження служби переведені із даного виду діяльності в інший. У графі 10 указується число осіб, які протягом проходження служби переведені із іншого виду діяльності в даний. Дані графи 09 та графи 10 рядка 01 мають бути однаковими. У графі 11 указується загальна кількість громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу на кінець звітного періоду (гр.11 = гр.01 + гр.02 - гр.05 - гр.09 + гр.10).

За рядками розділу.

У рядку 01 указується загальна кількість громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу. У рядках з 02 до 10 (з даних рядка 01) здійснюється розподіл загальної чисельності громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу, за видами діяльності, в яких вони проходять службу, згідно з Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009-96, затвердженою та введеною в дію наказом Держстандарту України від 22 жовтня 1996 року N 441 (v0441217-96). Перелік видів діяльності, якими можуть займатися громадяни, що проходять альтернативну (невійськову) службу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 року N 1795 (1795-2004-п).

Розділ II. Кількість громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу в Україні, за належністю до релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю

У цьому розділі відображаються показники про кількість громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу, за належністю до релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю відповідно до Переліку релігійних організацій,
віровчення яких не допускає користування зброєю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 року N 2066 (2066-99-п), та їх рух у звітному періоді. Показники розділу заповнюються два рази на рік за результатами весняного та осіннього призовів. У графі 01 указується загальна кількість громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу на початок звітного періоду (1 січня, 1 серпня).

У графі 02 указується загальна кількість громадян, які прийшли на службу в звітному періоді. У графі 03 указується загальна кількість громадян, яким припинено службу в звітному періоді. У графі 04 /з даних графи 3/ указується загальна кількість громадян, яким припинено альтернативну (невійськову) службу достроково у зв'язку з ухиленням від її проходження. У графі 05 указується загальна кількість громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу на кінець звітного періоду (гр.5 = гр.01 + гр.02 - гр.03).

За рядками розділу.

У рядку 01 указується загальна кількість громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу. У рядках з 02 до 11 /з даних рядка 01/ відображається розподіл загальної кількості громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу, за належністю до релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.

Розділ III. Кількість громадян, які подали заяву про направлення на альтернативну (невійськову) службу

У цьому розділі відображається кількість громадян, які подали заяви до Комісії про направлення на альтернативну (невійськову) службу, а також їх розподіл за результатами рішення Комісії. Розділ подається раз на рік із звітністю за осінній призов та охоплює дані за календарний рік. У рядку 01 указується загальна кількість громадян, які в звітному році подали до Комісії заяву про направлення на альтернативну (невійськову) службу, та заява яких була розглянута в цьому році. Заяви, які подані в одному звітному періоді, а розглядались в іншому періоді, мають бути враховані в тому періоді, в якому було прийняте рішення Комісії (ряд.01 = ряд. 02 + ряд. 03). У рядку 02 /з даних рядка 01/ указується число осіб, відносно яких прийнято рішення про направлення на альтернативну (невійськову) службу. У рядку 03 /з даних рядка 01/ указується число осіб, відносно яких прийнято рішення про відмову в направленні на альтернативну (невійськову) службу (ряд. 03 = ряд.04 + ряд. 05 + ряд. 06). У рядку 04 /з даних рядка 03/ указується число осіб, яким відмовлено в направленні на альтернативну службу через несвоєчасне (пізніше ніж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду призову на строкову військову службу) подання заяви.

У рядку 05 /з даних рядка 03/ указується число осіб, яким відмовлено в направленні на альтернативну (невійськову) службу через відсутність підтвердження істинності релігійних переконань. У рядку 06 /з даних рядка 03/ указується число осіб, яким
відмовлено в направленні на альтернативну (невійськову) службу через неявку без поважних причин на засідання комісії у справах альтернативної (невійськової) служби.

Розділ IV. Кількість громадян, які подали заяву про звільнення за релігійними переконаннями від призову на військові (навчальні та спеціальні) збори

У цьому розділі відображається кількість громадян, які звернулись до Комісії про звільнення від призову на військові (навчальні та спеціальні) збори у зв'язку з набуттям після проходження строкової військової служби релігійних переконань та належністю до релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, а також їх розподіл за результатами рішення комісії.

Розділ подається раз на рік із звітністю за осінній призов та охоплює дані за календарний рік. У рядку 01 указується загальна кількість громадян, які подали заяву про звільнення від призову на військові збори (ряд. 01 = ряд. 02 + ряд. 03). У рядку 02 указується число осіб, стосовно яких прийнято рішення про звільнення від призову на військові збори.

У рядку 03 відображається число осіб, яким відмовлено в звільненні від призову на військові збори.

Начальник управління політики зайнятості та трудової міграції Т.Петрова
   
orthodox.org.ua

Українська Православна ЦеркваЗворотний зв’язок: presschurch@gmail.com