УКР РУС ENG 
   

Положення про діяльність православних молодіжно-патріотичних організаційI) ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Православні молодіжно-патріотичні організації України (далі ПМПО) є об'єднаннями православної молоді, зібраної в ім'я служіння Церкві й Батьківщині.

1.2. ПМПО здійснюють свою діяльність за благословенням архієрея Української Православної Церкви, керуючого єпархією, на території якої діє ПМПО.

1.3. Як всеукраїнське об'єднання ПМПО може діяти лише за благословенням Предстоятеля Української Православної Церкви.

1.4. ПМПО можуть мати самостійну структуру (скаутські рухи, молодіжні патріотичні братства), або бути частиною іншого православного патріотичного руху (молодіжне крило козачого об'єднання, православного братства).

1.5. ПМПО можуть бути суб'єктами юридичного права і мати відособлене майно.

1.6. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ПМПО здійснюється згідно з Статутом ПМПО.

ІІ) МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

2.1. ПМПО ставлять за свою мету виховання молоді у дусі православної віри і патріотизму через дієве служіння Богові, Церкві й Батьківщині.

2.2. Основними завданнями діяльності ПМПО є:

а) Відродження в молодіжному середовищі православної християнської віри, зміцнення моральних життєвих принципів.

б) Утвердження серед молоді України високої ідеї патріотизму і безкорисного служіння Вітчизні, вивчення та збереження історії свого народу і країни.

в) Організація діяльності та реалізація програм для молоді, спрямованих на духовний розвиток, добродійність та милосердя, в тому числі в галузі освіти, культури, мистецтва, спорту, туризму, захисту екології та міжнародної співпраці.

ІІІ) НАПРЯМКИ СЛУЖІННЯ ПМПО

3.1. ПМПО здійснюють своє служіння в наступних основних напрямках:

а) Духовно-просвітницькому: здійснення програм і заходів, спрямованих |спрямована відродження в молодіжному середовищі православної віри і церковності, зміцнення моральних життєвих принципів.

б) Виховно-патріотичному: здійснення заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді, розробка та втілення програм виховання, які мають метою утвердження в молодіжному середовищі принципів православної моральності і патріотизму.

в) Загальновиховному: здійснення програм і заходів, спрямованих на розвиток духовного, фізичного, інтелектуального суспільного потенціалу молодих людей як особистостей і відповідальних громадян своєї країни, формування здорового способу життя.

г) Соціальному і інформаційному: проведення суспільно-резонансних акцій і заходів - благодійних, екологічних, культурних, патріотичних, спрямованих на утвердження моральних життєвих принципів в суспільстві, а також на захист Української Православної Церкви від інформаційних та інших зазіхань антицерковних сил. Активне залучення різноманітних видів ЗМІ до висвітлення життя Української Православної Церкви та діяльності ПМПО.

д) Об'єднавчому: здійснення програм і заходів, які сприяють духовному єднанню молоді України, зміцненню єдності молоді в розумінні ідей і цілей православного козацтва і скаутингу; сприяння поширенню цих ідей, підтримці їх особливого характеру.

ІV) ДУХОВНЕ КЕРІВНИЦТВО В ПМПО

4.1. Будучи об'єднаннями віруючої православної молоді, ПМПО усвідомлюють необхідність духовного керівництва в своїй діяльності.

4.2. Для духовної опіки, керівництво ПМПО просить єпархіального архієрея (у разі всеукраїнського статусу об'єднання - Предстоятеля Української Православної Церкви) про призначення духівника об'єднання на постійній основі.

4.3. Духівник ПМПО бере участь в роботі керівного органу ПМПО, в програмах і заходах об'єднання, спрямовує вектор духовного розвитку організації.

4.4. Важливі рішення керівництво ПМПО приймає та здійснює з благословення духівника.

V) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РУХУ ПМПО

5.1. Дане положення приймається як попередній документ, що закладає фундамент консолідації ПМПО України для подальшого їх співробітництва й розвитку.

5.2. ПМПО України усвідомлюють необхідність не лише розвитку й зміцнення православного молодіжно-патріотичного руху на місцях, але і його консолідації та структуризації під омофором Предстоятеля Української Православної Церкви.

5.3. У міру розвитку православного молодіжного козачого та скаутського руху в Україні і вдосконалення програм консолідації й співпраці ПМПО, пункти даного положення можуть доповнюватися та змінюватися на Всеукраїнських православних молодіжно-патріотичних з'їздах, аж до ухвалення концепції Православного молодіжного патріотичного руху України.

5.4. Для вдосконалення теоретичної бази православного молодіжного козачого та скаутського руху України, міжрегіональні й регіональні ПМПО подають у Відділ у справах молоді при Священному Синоді Української Православної Церкви свої пропозиції по подальшій консолідації руху, по міжрегіональній співпраці ПМПО, проекти Концепції Всеукраїнського православного молодіжного патріотичного руху.

5.5. Синодальний відділ у справах молоді УПЦ забезпечує координацію роботи ПМПО та підтримує проекти, спрямовані на зміцнення співпраці між різними ПМПО, забезпечуючи рівність їх прав та з метою виконання завдань даного Положення.

5-6 грудня 2007 року, місто Київ


   
orthodox.org.ua

Українська Православна ЦеркваЗворотний зв’язок: presschurch@gmail.com